Giới thiệu CLB hội

01-07-2018 1472

 

CÂU LẠC BỘ HỘI CÁC CƠ SỞ ĐÀO TẠO XÉT NGHIỆM/ KỸ THUẬT Y HỌC

Tên tiếng anh: Club of Vietnamese Association of Schools of Medical Technology

Tên viết tắt: CVASMT

 

Ngày 08/03/2018 Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam ra quyết định số 176/QĐ-HH thành lập Câu lạc bộ hội các cơ sở đào tạo xét nghiệm/kỹ thuật y học và cử PGS.TS.Vũ Quang Huy – trưởng bộ môn xét nghiệm – Đại Học Y Dược TP.HCM làm chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ hội các cơ sở đào tạo xét nghiệm/kỹ thuật y học.

 

 

Ngày 16/04/2018 Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam phối Hợp cùng Bộ Môn Xét Nghiệm, Trung Tâm Kiểm Chuẩn Chất lượng Xét Nghiệm Y học- Đại Học Y Dược TP.HCM tổ chức “Lễ Ra Mắt Câu Lạc Bộ Hội Các Cơ Sở Đào Tạo Xét Nghiệm / Kỹ Thuật Y Học” tại Đại học Y Dược thành phố Hồ Chí Minh  

 

Ban Chủ Nhiệm Câu Lạc Bộ