Hướng dẫn ngoại kiểm

29-06-2018 8145

Giới thiệu

Ngoại kiểm (EQA) cung cấp bằng chứng khách quan về năng lực của Khoa/Phòng xét nghiệm (PXN), làm cơ sở cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế có thực hiện xét nghiệm, giảm phiền hà, chi phí cho người bệnh, tiết kiệm nguồn lực của xã hội, đồng thời hội nhập mạng lưới kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong khu vực và thế giới. EQA còn là một công cụ đánh giá được chất lượng, độ tin cậy của kết quả xét nghiệm, bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời, chuẩn hóa và xác định các sự không phù hợp xảy ra trong quá trình thực hiện kỹ thuật xét nghiệm để có những hành động khắc phục nhằm cải tiến chất lượng.

Tham gia Ngoại kiểm là quy định bắt buộc trong các văn bản:

 • Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025;
 • Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học; Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Bộ tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam;
 • Công văn 1538/BHXH-CSYT ngày 28 tháng 04 năm 2016 tăng cường công tác giám định BHYT khi thc hiện KCB thông tuyến và TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Tiến hành Ngoại kiểm cho tất cả các xét nghiệm báo cáo của bệnh nhân thể hiện cam kết cải thiện chất lượng và cung cấp một công cụ tuyệt vời để học tập và đánh giá năng lực.

Quy trình tham gia Ngoại kiểm

  Chọn chương trình EQA

 • Bước 1: Khoa/ PXN liên hệ với Trung tâm để được tư vấn lựa chọn các chương trình Ngoại kiểm cần tham gia.
 • Bước 2: Chọn các chương trình Ngoại kiểm được triển khai tại Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng Xét nghiệm Y học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ Thông báo chương trình Ngoại kiểm hàng năm hoặc qua trang thông tin điện tử Trung tâm mục Ngoại kiểm > Chương trình Ngoại kiểm.

  Đăng ký tài khoản

 • Bước 3: Sử dụng email Khoa/ PXN để Đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử. Bỏ qua bước này nếu Khoa/ PXN đã có tài khoản.
 • Bước 4: Trung tâm cấp tài khoản và mật khẩu qua email của Khoa/ PXN.

  Đăng ký chương trình EQA muốn tham gia

       Xem: Hướng dẫn Đăng ký tham gia Ngoại kiểm

 • Bước 6: Chọn Đăng ký thiết bị, khai báo thông số xét nghiệm tham gia, khai báo thiết bị, phương pháp, thuốc thử, đơn vị… tương ứng với từng thông số.

       Xem: Hướng dẫn Khai báo thông tin Ngoại kiểm

  Nhận mẫu EQA và tiến hành thực hiện

 • Bước 7: Liên hệ Công ty cung cấp mẫu hoặc Trung tâm để được cung cấp mẫu Ngoại kiểm theo chương trình đã đăng ký.
 • Bước 8: Thực hiện mẫu Ngoại kiểm và gửi kết quả về Trung tâm theo đúng Lịch thực hiện.

       Xem: Hướng dẫn Trả kết quả Ngoại kiểm

  Nhận kết quả EQA

 • Bước 9: Nhận kết quả Ngoại kiểm tại mục Kết quả ngoại kiểm.
 • Bước 10: Tải kết quả về xem xét, tìm nguyên nhân sai số và có hành động khắc phục, báo cáo về Trung tâm (nếu có).
 • Bước 11: Lưu hồ sơ thực hiện ngoại kiểm tại Khoa/ PXN.
 • Bước 12: Nhận Chứng nhận tham gia Ngoại kiểm khi kết thúc chu kỳ Ngoại kiểm (01 năm).

Quy định khi tham gia Ngoại kiểm

 • Khoa/ PXN phải đảm bảo việc thực hiện Ngoại kiểm trong suốt quá trình tham gia các chương trình đã đăng ký.
 • Phân tích mẫu và gửi kết quả ngoại kiểm về Trung tâm theo đúng lịch quy định (trên trang thông tin điện tử của Trung tâm hoặc theo thông báo lịch thực hiện).
 • Nếu Khoa/ PXN không gửi kết quả ngoại kiểm đúng thời hạn quy định hơn 50% tổng số đợt mẫu trong suốt chu kỳ tham gia, Trung tâm sẽ không cấp giấy chứng nhận tham gia chương trình ngoại kiểm cho Khoa/ PXN khi kết thúc chu kỳ.
 • Để bảo mật thông tin, Khoa/ PXN liên hệ với Trung tâm bằng email, số điện thoại... đã đăng ký với Trung tâm. Mọi thông báo từ Trung tâm cũng gửi qua tài khoản, email Khoa/ PXN.

   Các Biểu mẫu Ngoại kiểm:

          1. Phieu yeu cau thay doi thong tin

          2. Bang Ma thiet bi & thuoc thu

 

 Thông tin liên liên hệ:

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Bộ Y tế – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 131 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38531058 (Nhánh 104 - 106 - 107)

Email ngoại kiểm: eqa.qcc.ump@gmail.com

Email hành chính: trungtamkiemchuan@gmail.com

 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME