Hướng dẫn ngoại kiểm

29-06-2018 34839

I. Giới thiệu

Ngoại kiểm (EQA) cung cấp bằng chứng khách quan về năng lực của Khoa/Phòng xét nghiệm (PXN), làm cơ sở cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh, cơ sở y tế có thực hiện xét nghiệm, giảm phiền hà, chi phí cho người bệnh, tiết kiệm nguồn lực của xã hội, đồng thời hội nhập mạng lưới kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong khu vực và thế giới. EQA còn là một công cụ đánh giá được chất lượng, độ tin cậy của kết quả xét nghiệm, bảo đảm kết quả xét nghiệm chính xác, kịp thời, chuẩn hóa và xác định các sự không phù hợp xảy ra trong quá trình thực hiện kỹ thuật xét nghiệm để có những hành động khắc phục nhằm cải tiến chất lượng.

Tham gia Ngoại kiểm là quy định bắt buộc trong các văn bản:

 • Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 27 tháng 02 năm 2016 của Thủ Tướng Chính phủ Phê duyệt Đề án Tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 - 2025;
 • Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12 tháng 06 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học; Quyết định 6858/QĐ-BYT ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành Tiêu chí Chất lượng bệnh viện;
 • Công văn 1538/BHXH-CSYT ngày 28 tháng 04 năm 2016 tăng cường công tác giám định BHYT khi thc hiện KCB thông tuyến và TTLT số 37/2015/TTLT-BYT-BTC.

Thực hiện Ngoại kiểm các xét nghiệm thể hiện sự cam kết chất lượng, đồng thời cung cấp một công cụ tuyệt vời để đánh giá năng lực và cải thiện chất lượng.

II. Quy trình tham gia Ngoại kiểm

1. Chọn chương trình EQA

 • Bước 1: Khoa/PXN liên hệ với Trung tâm để được tư vấn lựa chọn các chương trình Ngoại kiểm cần tham gia.
 • Bước 2: Chọn các chương trình Ngoại kiểm được triển khai tại Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng Xét nghiệm Y học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh từ Thông báo chương trình Ngoại kiểm năm 2022 hàng năm hoặc qua trang thông tin điện tử Trung tâm mục Ngoại kiểm > Chương trình Ngoại kiểm.
 • Bước 3: Gởi Phiếu đăng ký ngoại kiểm 2022 có đóng dấu Thủ trưởng đơn vị: bản Scan qua email Trung tâm, bản gốc gởi về 131 Nguyễn chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Tp.Hồ Chí Minh.

(!) Tải: Phiếu đăng ký ngoại kiểm 2022 

2. Đăng ký tài khoản

 • Bước 4: Sử dụng email Khoa/PXN để Đăng ký tài khoản trên trang thông tin điện tử. Trung tâm cấp tài khoản và mật khẩu qua email của Khoa/PXN. Bỏ qua bước này nếu Khoa/PXN đã có tài khoản.

(!) Xem: Hướng dẫn Đăng ký tài khoản     

3. Đăng ký chương trình EQA muốn tham gia

(!) Xem: Hướng dẫn Khai báo kỹ thuật Ngoại kiểm  

 • Bước 6: Chọn Đăng ký thiết bị cho mỗi chương trình; khai báo thông số xét nghiệm tham gia cho mỗi thiết bị; khai báo phương pháp, thuốc thử, đơn vị cho mỗi thông số.

(!) Gợi ý: Tham khảo tài liệu Trang thiết bị/hóa chất hoặc nhà cung cấp Trang thiết        bị/hóa chất để đảm bảo thông tin cần khai báo kỹ thuật.

4. Nhận mẫu EQA và tiến hành thực hiện

 • Bước 7: Liên hệ Công ty cung cấp mẫu các chương trình quốc tế hoặc Trung tâm để được cung cấp mẫu Ngoại kiểm QCCUMP theo chương trình đã đăng ký.
 • Bước 8: Thực hiện mẫu Ngoại kiểm và gửi kết quả về Trung tâm theo đúng Lịch thực hiện.

(!) Xem: Hướng dẫn Nhập kết quả Ngoại kiểm

5. Nhận báo cáo kết quả EQA

 • Bước 9: Nhận kết quả Ngoại kiểm tại mục Kết quả ngoại kiểm.
 • Bước 10: Tải kết quả về xem xét, tìm nguyên nhân sai số và có hành động khắc phục, báo cáo về Trung tâm (nếu có).
 • Bước 11: Lưu hồ sơ thực hiện ngoại kiểm tại Khoa/PXN.
 • Bước 12: Nhận Chứng nhận tham gia Ngoại kiểm khi kết thúc chu kỳ Ngoại kiểm (01 năm).

III. Quy định khi tham gia Ngoại kiểm

 • Khoa/PXN phải đảm bảo việc thực hiện Ngoại kiểm trong suốt quá trình tham gia các chương trình đã đăng ký.
 • Phân tích mẫu và gửi kết quả ngoại kiểm về Trung tâm theo đúng lịch quy định (trên trang thông tin điện tử của Trung tâm hoặc theo thông báo lịch thực hiện).
 • Nếu Khoa/PXN không gửi kết quả ngoại kiểm đúng thời hạn quy định hơn 50% tổng số đợt mẫu trong suốt chu kỳ tham gia, Trung tâm sẽ không cấp giấy chứng nhận tham gia chương trình ngoại kiểm cho Khoa/PXN khi kết thúc chu kỳ.
 • Để bảo mật thông tin, Khoa/PXN liên hệ với Trung tâm bằng email, số điện thoại... đã đăng ký với Trung tâm. Mọi thông báo từ Trung tâm cũng gửi qua tài khoản, email Khoa/PXN.

Các Biểu mẫu thông tin Ngoại kiểm:

        1. Phiếu yêu cầu thay đổi thông tin kỹ thuật ngoại kiểm

        2. Danh mục kỹ thuật xét nghiệm trong chương trình Ngoại kiểm 2022

        3.  Phiếu đăng ký ngoại kiểm 2022 

 

Thông tin liên hệ:

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

Địa chỉ: 131 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38531058 (106 - 107)

Email ngoại kiểm: [email protected].

Email hành chính: [email protected]

 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME