Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 13 - Mẫu 1 Công thức máu 2020-01-06 2020-01-19
Chu kỳ 17 - Mẫu 1 Sinh hóa 2020-01-13 2020-01-26
Chu kỳ 13 - Mẫu 2 Công thức máu 2020-01-27 2020-02-09
Chu kỳ 13 - Mẫu 3 Công thức máu 2020-02-24 2020-03-08
Chu kỳ 17 - Mẫu 2 Sinh hóa 2020-02-10 2020-02-23
Chu kỳ 17 - Mẫu 3 Sinh hóa 2020-03-16 2020-03-29
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Tim mạch 2020-05-18 2020-05-31
Chu kỳ 7 - Mẫu 6 BNP 2020-05-18 2020-05-31
Chu kỳ 62 - Mẫu 7 Protein đặc hiệu 2020-06-01 2020-06-14
Chu kỳ 13 - Mẫu 4 Công thức máu 2020-03-30 2020-04-21
Chu kỳ 13 - Mẫu 5 Công thức máu 2020-04-27 2020-05-10
Chu kỳ 13 - Mẫu 6 Công thức máu 2020-05-25 2020-06-07
Chu kỳ 10 - Mẫu 6 Miễn dịch đặc hiệu I, Miễn dịch đặc hiệu II 2020-05-25 2020-06-07
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Khí máu 2020-05-25 2020-06-07
Chu kỳ 15 - Mẫu 6 HbA1c (2 thông số) 2020-06-01 2020-06-14
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Đông máu 2020-06-01 2020-06-14
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Sàng lọc trước sinh 2020-06-01 2020-06-14
Chu kỳ 5 - Mẫu 4 Dịch não tủy 2020-06-08 2020-06-21
Chu kỳ 12 - Mẫu 3 Tổng phân tích Nước tiểu (14 thông số) 2020-05-03 2020-05-20
Chu kỳ 6 - Mẫu 10 Ammonia/ Ethanol 2020-06-08 2020-06-21
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai