Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Sàng lọc trước sinh 2020-06-01 2020-06-14
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Miễn dịch đặc hiệu II 2020-06-29 2020-07-12
Chu kỳ 2 - Mẫu 6 Tổng phân tích Nước tiểu (10 thông số) 2020-11-30 2020-12-13
Chu kỳ 5 - Mẫu 3 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2020-11-02 2020-11-15
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 Huyết thanh học Ký sinh trùng 2020-11-02 2020-11-15
Chu kỳ 1 - Đợt 4 Vi sinh nhuộm, soi 2020-11-30 2020-12-13
Chu kỳ 64 - Mẫu 1 Protein đặc hiệu (2 đợt/tháng) 2021-03-08 2021-03-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 3 Tim mạch 2021-02-15 2021-02-28
Chu kỳ 8 - Mẫu 3 BNP 2021-02-15 2021-02-28
Chu kỳ 44 - Mẫu 6 Bộ mỡ 2021-03-01 2021-03-14
Chu kỳ 58 - Mẫu 6 Sinh hóa Nước tiểu 2021-03-01 2021-03-14
Chu kỳ 13 - Mẫu 3 Khí máu 2021-02-22 2021-03-07
Chu kỳ 16 - Mẫu 3 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2021-03-01 2021-03-14
Chu kỳ 13 - Mẫu 3 Đông máu, Sàng lọc trước sinh 2021-03-01 2021-03-14
Chu kỳ 6 - Mẫu 1 Dịch não tủy 2021-03-08 2021-03-21
Chu kỳ 2 - Mẫu 1 Protein hàng tháng 2021-03-01 2021-03-21
Chu kỳ 7 - Mẫu 7 Ammonia/ Ethanol 2021-03-08 2021-03-21
Chu kỳ 13 - Mẫu 2 Tổng phân tích Nước tiểu (14 thông số) 2021-03-01 2021-03-17
Chu kỳ 9 - Mẫu 10 Syphilis, EBV 2021-03-08 2021-03-29
Chu kỳ 9 - Mẫu 11 Syphilis, EBV 2021-03-08 2021-03-29
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai