Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 10 - Mẫu 4 Ammonia/ Ethanol 2023-12-11 2023-12-24
Chu kỳ 9 - Mẫu 7 Tốc độ máu lắng 2023-12-11 2023-12-24
Chu kỳ 21 - Mẫu 12 Miễn dịch 2023-12-11 2023-12-24
Chu kỳ 9 - Mẫu 8 Tốc độ máu lắng 2023-12-11 2023-12-24
Chu kỳ 8 - Mẫu 10 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2023-12-11 2023-12-24
Chu kỳ 20 - Mẫu 12 Sinh hóa (Randox) 2023-12-11 2023-12-24
Chu kỳ 15 - Mẫu 12 Đông máu, Sàng lọc trước sinh 2023-12-04 2023-12-17
Chu kỳ 8 - Mẫu 10 Dịch não tủy 2023-12-04 2023-12-17
Chu kỳ 4 - Mẫu 3 Huyết thanh học H. Pylori 2023-12-04 2023-12-17
Chu kỳ 5 - Mẫu 6 Tổng phân tích Nước tiểu QCC (14 thông số) 2023-12-04 2023-12-17
Chu kỳ 63 - Mẫu 12 Sinh hóa Nước tiểu 2023-12-04 2023-12-17
Chu kỳ 4 - Mẫu 10 Protein hàng tháng 2023-12-04 2023-12-17
Chu kỳ 18 - Mẫu 12 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2023-12-04 2023-12-17
Chu kỳ 3 - Mẫu 3 Cytokines 2023-12-04 2023-12-17
Chu kỳ 3 - Mẫu 6 Bilirubin cho trẻ sơ sinh 2023-11-27 2023-12-10
Chu kỳ 15 - Mẫu 12 Khí máu 2023-11-27 2023-12-10
Chu kỳ 13 - Mẫu 12 Miễn dịch đặc hiệu I 2023-11-27 2023-12-10
Chu kỳ 16 - Mẫu 12 Công thức máu (Randox) 2023-11-27 2023-12-10
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 Vi sinh nhuộm, soi 2023-11-27 2023-12-10
Chu kỳ 8 - Mẫu 4 Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) 2023-11-27 2023-12-10
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai