Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 56 - Mẫu 1 Sinh hóa Nước tiểu 2020-01-13 2020-01-19
Chu kỳ 56 - Mẫu 2 Sinh hóa Nước tiểu 2020-01-20 2020-01-26
Chu kỳ 12 - Mẫu 1 Sàng lọc trước sinh 2020-02-10 2020-02-23
Chu kỳ 4 - Đợt 1 Phết máu ngoại biên 2020-01-20 2020-02-02
Chu kỳ 3 - Đợt 1 Soi phân tìm KST Đường ruột 2020-02-03 2020-02-16
Chu kỳ 4 - Đợt 1 Huyết thanh học Định nhóm máu 2020-02-03 2020-02-16
Chu kỳ 3 - Đợt 1 Huyết thanh học Truyền máu cơ bản, Huyết thanh học Truyền máu toàn diện 2020-02-03 2020-02-16
Chu kỳ 1 - Đợt 1 Vi sinh nhuộm, soi 2020-02-03 2020-02-16
Chu kỳ 2 - Mẫu 1 HbA1C (1 thông số) 2020-03-11 2020-03-22
Chu kỳ 5 - Đợt 1 Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) 2020-02-17 2020-03-01
Chu kỳ 5 - Đợt 1 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2020-02-17 2020-03-01
Chu kỳ 4 - Đợt 1 Định Genotype HCV 2020-02-17 2020-03-01
Chu kỳ 3 - Đợt 1 Định tính HBV-DNA, Định tính HCV-RNA, Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA 2020-02-17 2020-03-01
Chu kỳ 2 - Mẫu 1 Tổng phân tích Nước tiểu (10 thông số) 2020-03-16 2020-03-22
Chu kỳ 3 - Mẫu 2 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2020-03-02 2020-03-15
Chu kỳ 3 - Mẫu 3 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2020-03-02 2020-03-15
Chu kỳ 4 - Đợt 1 Huyết thanh học Ký sinh trùng 2020-03-02 2020-03-15
Chu kỳ 3 - Đợt 1 Phết máu tìm KST Sốt rét 2020-03-02 2020-03-15
Chu kỳ 12 - Mẫu 3 Tim mạch 2020-02-17 2020-03-01
Chu kỳ 7 - Mẫu 3 BNP 2020-02-17 2020-03-01
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai