Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 12 - Mẫu 6 Sàng lọc trước sinh 2020-06-01 2020-06-14
Chu kỳ 4 - Đợt 2 Huyết thanh học Ký sinh trùng 2020-05-04 2020-05-17
Chu kỳ 3 - Mẫu 2 Soi phân tìm KST Đường ruột 2020-05-18 2020-05-31
Chu kỳ 43 - Mẫu 6 Bộ mỡ 2020-09-07 2020-09-13
Chu kỳ 57 - Mẫu 6 Sinh hóa Nước tiểu 2020-09-07 2020-09-13
Chu kỳ 5 - Đợt 2 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2020-07-13 2020-07-19
Chu kỳ 12 - Mẫu 9 Tim mạch 2020-08-24 2020-09-06
Chu kỳ 4 - Đợt 2 Định tính HBV-DNA, Định tính HCV-RNA, Định Genotype HCV, Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA 2020-07-13 2020-07-19
Chu kỳ 7 - Mẫu 9 BNP 2020-08-24 2020-09-06
Chu kỳ 13 - Mẫu 8 Công thức máu 2020-07-27 2020-08-09
Chu kỳ 13 - Mẫu 9 Công thức máu 2020-08-31 2020-09-13
Chu kỳ 4 - Đợt 4 Phết máu ngoại biên 2020-07-27 2020-08-02
Chu kỳ 1 - Mẫu 3 Huyết thanh học H. Pylori 2020-07-27 2020-08-02
Chu kỳ 5 - Đợt 4 Huyết thanh học Định nhóm máu 2020-08-10 2020-08-16
Chu kỳ 3 - Đợt 4 Huyết thanh học Truyền máu cơ bản, Huyết thanh học Truyền máu toàn diện 2020-08-10 2020-08-16
Chu kỳ 10 - Mẫu 7 Miễn dịch đặc hiệu II 2020-06-29 2020-07-12
Chu kỳ 10 - Mẫu 9 Miễn dịch đặc hiệu I, Miễn dịch đặc hiệu II 2020-08-31 2020-09-13
Chu kỳ 3 - Mẫu 7 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2020-08-10 2020-08-16
Chu kỳ 3 - Mẫu 8 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2020-08-10 2020-08-16
Chu kỳ 3 - Mẫu 9 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2020-08-10 2020-08-16
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai