Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 12 - Mẫu 3 Đông máu 2024-06-03 2024-06-16
Chu kỳ 9 - Mẫu 4 HIV, Viêm gan 2024-06-03 2024-06-16
Chu kỳ 9 - Mẫu 4 Dịch não tủy 2024-06-03 2024-06-16
Chu kỳ 3 - Mẫu 12 Bilirubin cho trẻ sơ sinh 2024-05-27 2024-06-09
Chu kỳ 14 - Mẫu 6 Miễn dịch đặc hiệu I 2024-05-27 2024-06-09
Chu kỳ 3 - Mẫu 9 Cytokines 2024-05-27 2024-06-09
Chu kỳ 17 - Mẫu 6 Công thức máu (Randox) 2024-05-27 2024-06-09
Chu kỳ 16 - Mẫu 6 Khí máu 2024-05-27 2024-06-09
Chu kỳ 12 - Mẫu 5 Khí máu 2024-05-20 2024-06-02
Chu kỳ 12 - Mẫu 24 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2024-05-20 2024-06-02
Chu kỳ 12 - Mẫu 23 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2024-05-20 2024-06-02
Chu kỳ 4 - Mẫu 6 Tim mạch 2024-05-20 2024-06-02
Chu kỳ 11 - Mẫu 6 BNP 2024-05-20 2024-06-02
Chu kỳ 12 - Mẫu 12 Syphilis, EBV 2024-05-20 2024-06-02
Chu kỳ 9 - Mẫu 2 Định lượng HBV-DNA, Định lượng HCV-RNA 2024-05-20 2024-06-02
Chu kỳ 19 - Mẫu 3 Công thức máu 2024-05-20 2024-06-02
Chu kỳ 64 - Mẫu 11 Sinh hóa Nước tiểu 2024-05-13 2024-06-02
Chu kỳ 8 - Mẫu 2 Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA 2024-05-13 2024-05-26
Chu kỳ 21 - Mẫu 5 Sinh hóa (Randox) 2024-05-13 2024-05-26
Chu kỳ 22 - Mẫu 11 Hóa sinh 2024-05-13 2024-05-26
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai