Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 10 - Mẫu 6 Ammonia/ Ethanol 2024-02-12 2024-02-25
Chu kỳ 64 - Mẫu 4 Sinh hóa Nước tiểu 2024-02-12 2024-02-25
Chu kỳ 22 - Mẫu 2 Miễn dịch 2024-02-12 2024-02-25
Chu kỳ 11 - Mẫu 11 Ethanol/Ammonia 2024-02-12 2024-02-25
Chu kỳ 11 - Mẫu 11 Dấu ấn tim mạch 2024-02-05 2024-02-18
Chu kỳ 8 - Mẫu 12 HIV, Viêm gan 2024-02-05 2024-02-18
Chu kỳ 16 - Mẫu 2 Đông máu 2024-02-05 2024-02-18
Chu kỳ 21 - Mẫu 3 Hemoglobin 2024-02-05 2024-02-18
Chu kỳ 19 - Mẫu 2 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2024-02-05 2024-02-18
Chu kỳ 4 - Mẫu 12 Protein hàng tháng 2024-02-05 2024-02-18
Chu kỳ 8 - Mẫu 12 Dịch não tủy 2024-02-05 2024-02-18
Chu kỳ 11 - Mẫu 11 Đông máu 2024-02-05 2024-02-18
Chu kỳ 3 - Mẫu 5 Cytokines 2024-01-29 2024-02-04
Chu kỳ 3 - Mẫu 8 Bilirubin cho trẻ sơ sinh 2024-01-29 2024-02-04
Chu kỳ 14 - Mẫu 2 Miễn dịch đặc hiệu I 2024-01-29 2024-02-04
Chu kỳ 64 - Mẫu 3 Sinh hóa Nước tiểu 2024-01-29 2024-02-04
Chu kỳ 16 - Mẫu 2 Khí máu 2024-01-29 2024-02-04
Chu kỳ 18 - Mẫu 11 Công thức máu 2024-01-29 2024-02-11
Chu kỳ 17 - Mẫu 2 Công thức máu (Randox) 2024-01-29 2024-02-07
Chu kỳ 50 - Mẫu 3 Bộ mỡ 2024-01-29 2024-02-04
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai