Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 11 - Mẫu 5 BNP 2024-04-22 2024-05-05
Chu kỳ 4 - Mẫu 5 Tim mạch 2024-04-22 2024-05-05
Chu kỳ 12 - Mẫu 22 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2024-04-22 2024-05-05
Chu kỳ 7 - Mẫu 2 Huyết thanh học Ký sinh trùng 2024-04-15 2024-04-28
Chu kỳ 10 - Mẫu 8 Ammonia/ Ethanol 2024-04-15 2024-04-28
Chu kỳ 21 - Mẫu 4 Sinh hóa (Randox) 2024-04-15 2024-04-28
Chu kỳ 22 - Mẫu 4 Miễn dịch 2024-04-15 2024-04-28
Chu kỳ 9 - Mẫu 2 CYFRA 21-1, Anti-TSH Receptor 2024-04-15 2024-04-28
Chu kỳ 22 - Mẫu 10 Hóa sinh 2024-04-15 2024-04-28
Chu kỳ 12 - Mẫu 1 Ethanol/Ammonia 2024-04-15 2024-04-28
Chu kỳ 4 - Mẫu 3 Công thức máu QCC 2024-04-15 2024-04-28
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 Công thức máu QCC 2024-04-15 2024-04-28
Chu kỳ 8 - Mẫu 2 Phết máu ngoại biên 2024-04-15 2024-04-28
Chu kỳ 7 - Mẫu 2 Soi phân tìm KST Đường ruột 2024-04-08 2024-04-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 2 Huyết thanh học Dengue 2024-04-08 2024-04-21
Chu kỳ 1 - Mẫu 1 Huyết thanh học Dengue 2024-04-08 2024-04-21
Chu kỳ 9 - Mẫu 2 Dịch não tủy 2024-04-08 2024-04-21
Chu kỳ 64 - Mẫu 8 Sinh hóa Nước tiểu 2024-04-08 2024-04-21
Chu kỳ 16 - Mẫu 3 Sàng lọc trước sinh 2024-04-08 2024-04-21
Chu kỳ 3 - Mẫu 7 Cytokines 2024-04-01 2024-04-14
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai