LỊCH ĐÀO TẠO

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký
21/09/23 - 31/12/24 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục (Tháng 7.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Nội kiểm chất lượng xét nghiệm y học - Tháng 4.2024 Chi tiết Tại TTKC 3,000,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học (Tháng 6.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 (Tháng 9.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189 (Tháng 4.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Quản lý chất lượng xét nghiệm theo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Quyết định 2429/QĐ-BYT) - Tháng 08.2024 Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Quản lý chất lượng xét nghiệm theo Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học (Quyết định 2429/QĐ-BYT) - Tháng 03.2024 Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm định lượng (Tháng 5.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,200,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Xác nhận giá trị sử dụng phương pháp xét nghiệm định tính (Tháng 7.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,200,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Mua sắm và quản lý Trang thiết bị, hóa chất, sinh phẩm, vật tư tiêu hao (Tháng 9.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Đảm bảo chất lượng xét nghiệm Sinh hóa (Tháng 11.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Kỹ thuật và kiểm soát chất lượng kháng sinh đồ Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 3,000,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Cập nhật về vi khuẩn đa kháng và phiên giải kết quả kháng sinh đồ theo tiêu chuẩn CLSI Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Nhận diện hình thái học tế bào trên phết máu ngoại biên và lam tủy Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 3,000,000 31/12/24
21/09/23 - 31/12/24 Ngoại kiểm chất lượng xét nghiệm y học (Tháng 10.2024) Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/24
Lớp đang triển khai
Lớp đã kết thúc
Lớp sắp triển khai
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME