LỊCH ĐÀO TẠO

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký
24/11/21 - 26/11/21 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) ngày 24-26/11/2021 Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 22/11/21
13/09/21 - 17/11/21 KHÓA TẬP HUẤN "KỸ THUẬT REALTIME RT-PCR TRONG XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN SARS-COV-2" Chi tiết Trực tuyến 1,200,000 17/11/21
10/11/21 - 12/11/21 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục ngày 10-12/11/2021 Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 08/11/21
20/10/21 - 22/10/21 Xây dựng Sổ tay Dịch vụ khách hàng và An toàn PXN (ngày 20-22/10/2021) Chi tiết Tại Đồng Nai/TTKC 2,500,000 18/10/21
06/10/21 - 08/10/21 "KIỂM SOÁT, THEO DÕI TÀI LIỆU - HỒ SƠ" ngày 6-8/10/2021 Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 04/10/21
28/09/21 - 30/09/21 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) ngày 28-30/09/2021 Chi tiết Tại Đà Nẵng/ TTKC 2,500,000 26/09/21
28/07/21 - 30/07/21 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) ngày 12-17/07/2021 Chi tiết TTKC 1,800,000 26/07/21
21/04/21 - 29/07/21 Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (Phối hợp Viện Pasteur Nha Trang) Chi tiết E-learning kết hợp tại TTKC 18,000,000 19/04/21
24/06/21 - 28/07/21 KHÓA TẬP HUẤN "KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS-COV-2" Chi tiết Trực tuyến 1,200,000 29/09/21
12/07/21 - 16/07/21 Nội kiểm xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh và Ký Sinh Trùng (ngày 12-16/07/2021) Chi tiết Tại chỗ 3,000,000 09/07/21
28/06/21 - 30/06/21 Thẩm định phương pháp - Xác Nhận giá trị sử dụng Xét Nghiệm ngày 28-30/06/2021 Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 25/06/21
14/06/21 - 19/06/21 Xây dựng sổ tay chất lượng, Bộ chỉ số chất lượng (ngày 14-19/6/2021) Chi tiết Tại TTKC 1,800,000 10/06/21
17/05/21 - 21/05/21 Nội kiểm xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh và Ký Sinh Trùng (ngày 17-21/05/2021) Chi tiết Tại chỗ 3,000,000 14/05/21
26/04/21 - 28/04/21 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục ngày 26-31/7/2021 Chi tiết Online 1,800,000 24/04/21
14/04/21 - 16/04/21 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) ngày 14-16/04/2021 Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 12/04/21
Lớp đang triển khai
Lớp đã kết thúc
Lớp sắp triển khai
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME