LỊCH ĐÀO TẠO

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký
28/12/21 - 31/12/22 KHÓA TẬP HUẤN "KỸ THUẬT REALTIME RT-PCR TRONG XÉT NGHIỆM CHẨN ĐOÁN SARS-COV-2" Chi tiết Trực tuyến 1,200,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Thẩm định phương pháp - Xác Nhận giá trị sử dụng Xét Nghiệm ngày 13-15/6/2022 Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,500,000 31/12/22
28/12/21 - 31/12/22 KHÓA TẬP HUẤN "KỸ THUẬT XÉT NGHIỆM NHANH KHÁNG NGUYÊN SARS-COV-2" Chi tiết Trực tuyến 1,200,000 31/12/22
28/12/21 - 31/12/22 Quản lý nhân sự - Đánh giá năng lực nhân viên (ngày 20-22/03/2022) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Quản Lý Trang Thiết Bị, Hóa Chất, Vật tư tiêu hao ngày 18-20/04/2022 Chi tiết Trực tuyến 1,500,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Xây dựng Sổ tay Dịch vụ khách hàng và An toàn PXN (ngày 23-25/11/2022) Chi tiết Tại chỗ/ Trực tuyến 1,500,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) ngày 28/03-02/04/2022 Chi tiết Trực tuyến 1,800,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12-14/10/2022 Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,500,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 ngày 28-30/6/2022 Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,500,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) ngày 26-28/10/2022 Chi tiết Tạ chỗ/ Trực tuyến 1,800,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Nội kiểm xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh và Ký Sinh Trùng (ngày 08-12/08/2022) Chi tiết Tại chỗ 3,000,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Nội kiểm xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh và Ký Sinh Trùng (ngày 16-20/5/2022) Chi tiết Tại chỗ 3,000,000 31/12/22
17/02/22 - 31/12/22 Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (Phối hợp Viện Pasteur Nha Trang) Chi tiết E-learning kết hợp tại TTKC 18,000,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo tiêu chuẩn ISO 15189:2012 ngày 09-11/11/2022 Chi tiết Tại TTKC/ Trực tuyến 1,500,000 31/12/22
29/12/21 - 31/12/22 Quản lý chất lượng phòng xét nghiệm theo quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 23-25/6/2022 Chi tiết Tại chỗ/ Trực tuyến 1,500,000 31/12/22
Lớp đang triển khai
Lớp đã kết thúc
Lớp sắp triển khai
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME