LỊCH ĐÀO TẠO

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký
25/11/20 - 27/11/20 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục ngày 25-27/11/2020 - Phối hợp với College of American Pathologists (CAP) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 11/11/20
02/11/20 - 04/11/20 Kiểm soát, theo dõi Tài liệu - Hồ sơ (ngày 2-4/11/2020) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 18/10/20
26/10/20 - 28/10/20 Quản lý rủi ro và Kiểm soát sai số ngày 26-28/10/2020 Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 12/10/20
12/10/20 - 16/10/20 Nội kiểm xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh và Ký Sinh Trùng (ngày 12-16/10/2020) Chi tiết Tại chỗ/Online 3,000,000 28/09/20
28/09/20 - 30/09/20 Phân tích thống kê trong kiểm soát chất lượng ngày 28-30/9/2020 Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 14/09/20
14/09/20 - 16/09/20 Quản Lý Trang Thiết Bị, Vật Tư Hóa Chất, Sinh Phẩm (ngày 14-16/9/2020) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 31/08/20
25/05/20 - 30/08/20 Kỹ thuật Y học chuyên ngành xét nghiệm (Phối hợp với Viện Pasteur Tp HCM và Viện Pasteur Nha Trang) Chi tiết E-learning kết hợp tại TTKC 18,000,000 11/05/20
26/08/20 - 28/08/20 Quản lý nhân sự - Đánh giá năng lực nhân viên (ngày 26-28/8/2020) Chi tiết Tỉnh Đồng Nai 2,500,000 12/08/20
10/08/20 - 12/08/20 Đánh giá nội bộ, Xác định sự không phù hợp và Cải tiến liên tục ngày 10-12/8/2020 - Phối hợp với College of American Pathologists (CAP) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 26/09/20
22/07/20 - 24/07/20 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) ngày 22-24/07/2020 - Phối hợp với College of American Pathologists (CAP) Chi tiết Tỉnh Đăk Lăk 2,500,000 04/07/20
06/07/20 - 10/07/20 Nội kiểm xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh và Ký Sinh Trùng (ngày 6-10/7/2020) Chi tiết Tại chỗ/Online 3,000,000 23/06/20
15/06/20 - 19/06/20 Xây dựng sổ tay chất lượng, Bộ chỉ số chất lượng (ngày 15-19/6/2020) Chi tiết Tại chỗ/Online 2,500,000 01/06/20
03/06/20 - 05/06/20 Quản Lý Trang Thiết Bị, Vật Tư Hóa Chất, Sinh Phẩm ngày 3-5/6/2020 Chi tiết Tỉnh Bình Định 2,500,000 19/05/20
18/05/20 - 20/05/20 Xác Nhận giá trị sử dụng Xét Nghiệm định lượng ngày 18-20/5/2020 (Phối hợp với College of American Pathologists CAP) Chi tiết Tại chỗ/Online 1,500,000 04/05/20
06/05/20 - 08/05/20 Xây dựng Sổ tay dịch vụ khách hàng và Sổ tay an toàn trong phòng xét nghiệm (ngày 6-8/5/2020) Chi tiết Tỉnh Đà Nẵng 3,000,000 18/04/20
Lớp đang triển khai
Lớp đã kết thúc
Lớp sắp triển khai
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME