LỊCH ĐÀO TẠO

Thời gian Chương trình Địa điểm Học phí (vnđ) Thời hạn đăng ký
11/11/19 - 16/11/19 Nội kiểm xét nghiệm Sinh hóa, Huyết học, Miễn dịch, Vi sinh và Ký sinh 11-16/11/2019 Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 3,000,000 11/11/19
28/10/19 - 01/11/19 Xây dựng Sổ tay chất lượng và Bộ chỉ số chất lượng 28/10-1/11/2019 Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 2,500,000 28/10/19
09/10/19 - 11/10/19 Ngoại kiểm xét nghiệm (EQA) và So sánh liên phòng (9-11/10/2019) Chi tiết TRUNG TÂM KIỂM CHUẢN CLXH YH - 131 NGUYỄN CHÍ THANH PHƯỜNG 9 QUẬN 5 2,000,000 09/10/19
20/09/19 - 20/09/19 Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm – Quản lý nhân sự (Phối hợp với Văn Phòng công nhận (BOA)) - KHÁNH HOÀ Chi tiết KHÁNH HOÀ 1,500,000 18/09/19
18/09/19 - 20/09/19 Tổ chức và quản lý phòng xét nghiệm – Quản lý nhân sự (Phối hợp với Văn Phòng công nhận (BOA)) - Tại Khánh Hoà -18-20/9/2019 Chi tiết KHÁNH HOÀ 1,500,000 01/01/19
28/08/19 - 30/08/19 Xây dựng Quy trình chuẩn (SOPs) và Quản lý Tài liệu - Hồ sơ Tại Lâm Đồng ngày 11-13/8/2019 Chi tiết LÂM ĐỒNG 2,200,000 28/08/19
Lớp đang triển khai
Lớp đã kết thúc
Lớp sắp triển khai
Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME