Hướng dẫn đào tạo

30-06-2018 1281

HƯỚNG DẪN ĐĂNG KÝ ĐÀO TẠO

Nhằm nâng cao hiệu quả và cập nhật kiến thức trong công tác quản lý chất lượng xét nghiệm cho cán bộ xét nghiệm, Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh - Bộ Y tế (QCCUMP) hàng năm phối hợp các tổ chức trong và ngoài nước như BOA, Pasteur, CAP, RCPA, RANDOX, Oneworld Accuracy triển khai thường xuyên các Khóa đào tạo Y khoa liên tục (CME) các chuyên đề QLCL Xét nghiệm. Để đăng ký tham gia, Quý đơn vị thực hiện như sau:

- Bước 1: Trung Tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh gửi đến Quý đơn vị Thông báo Đào tạo CME hàng năm (tháng 10 hàng năm) và lịch các khoá đào tạo trên trang thông tin điện tử.

- Bước 2: Quý đơn vị truy cập trang thông tin điện tử của Trung tâm, chọn khóa đào tạo muốn tham gia và điền đầy đủ thông tin đơn vị (nếu có), thông tin cá nhân theo yêu cầu để đăng ký. Hoặc điền thông tin theo biểu mẫu Phiếu đăng ký tham gia đào tạo gởi về Trung tâm qua email, bưu điện.

- Bước 3: Trước thời gian tổ chức khóa đào tạo 1 tuần, Trung tâm gởi Giấy báo nhập học cho Quý đơn vị.

Phiếu đăng ký đào tạo tải về tại đây:

1. Phiếu đăng ký tham gia đào tao-dành cho cá nhân

2. Phiếu đăng ký tham gia đào tao-dành cho đơn vị

 

Thông tin liên liên hệ:

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học – Bộ Y tế – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Địa chỉ: 131 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh.

Điện thoại: 028 38531058 (Đào tạo - nhánh 109).

Email đào tạo: daotao.qcc@gmail.com

Email hành chính: trungtamkiemchuan@gmail.com

 

                                                                                                                                                                                  Phòng đào tạo.

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME