Trường hợp HBsAg (+) và Anti-HBs (+) cần tư vấn bệnh nhân thế nào? (Kết quả XN trên máy miễn dịch tự động)

Trường hợp này Anti-HBs (+), có thể xuất hiện khi bệnh tiến triển tốt, cơ thể bắt đầu có kháng thể, giai đoạn chuyển đổi huyết thanh, nên HBsAg đang giảm dần. Nên làm thêm các marker VGB khác: HBeAg, HBcIgM để tiên lượng bệnh, Nếu 2 XN này (+), cần cho BN làm định lượng HBV. Nếu 2 XN này (-), hẹn BN 6th sau XN HBsAg lại, nếu còn (+), BN thuộc nhóm người lành mang HBsAg, cần theo dõi men gan 6th/1 lần, nếu men gan tăng cao trên 1.5 lần bình thường cần XN định lượng HBV để xác định có cần điều trị.

Văn bản nào qui định tần suất nội kiểm xét nghiệm test nhanh HIV.

Quyết định 1098/QĐ-BYT, phần Quản lý chất lượng xét nghiệm HIV, mục III.1.b. có qui định như sau: "b) Mẫu chứng nội kiểm (là chứng được thực hiện thêm ngoài chứng của nhà sản xuất): khuyến cáo sử dụng nếu có điều kiện. - Tần suất thực hiện: + Kỹ thuật ELISA/hóa phát quang/điện hóa phát quang nên thực hiện cùng với mỗi lần làm xét nghiệm. + Kỹ thuật xét nghiệm nhanh/đơn giản: Với Cơ số mẫu > 20 mẫu/ngày thực hiện 01 lần/ngày, với cơ số mẫu ≤ 20 mẫu/ngày thì đủ 20 mẫu thực hiện một lần." (Ảnh minh họa - ST) https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-1098-QD-BYT-huong-dan-quoc-gia-ve-xet-nghiem-huyet-thanh-hoc-HIV-2013-273583.aspx Lưu ý: Ngày 27/4/2018, BYT đã có QĐ mới BAN HÀNH HƯỚNG DẪN QUỐC GIA XÉT NGHIỆM HIV thay thế cho QĐ số 1098 trên, trong QĐ này không ghi rõ qui định về tần suất Nội kiểm, nên các PXN có thể tham khảo nội dung này ở QĐ số 1098. https://thuvienphapluat.vn/van-ban/The-thao-Y-te/Quyet-dinh-2674-QD-BYT-2018-huong-dan-quoc-gia-xet-nghiem-HIV-381251.aspx

PXN an toàn cấp 2 có bắt buộc phải hấp tiệt trùng rác thải y tế tại chỗ?

Không bắt buộc phải hấp tiệt trùng rác thải y tế tại chỗ, kể từ ngày 12/11/2018, theo nghị định 155 của Chính phủ. Chương VII điều 14, mục 1.g. của Nghi-dinh-155-2018-ND-CP.pdf ngày 12/11/2018 đã bãi bỏ một số quy định trong nghi-dinh-103-2016-nd-cp-quy-dinh-ve-bao-dam-an-toan-sinh-hoc-tai-phong-xet-nghiem.pdf của Chính phủ quy định về bảo đảm an toàn sinh học tại phòng xét nghiệm: trong đó có điều 6.2.c. yêu cầu PXN ATSH cấp 2 phải có thiết bị hấp chất thải y tế lây nhiễm hoặc thiết bị khử khuẩn. Lưu ý: Các PXN khi vận chuyển rác thải y tế cần đóng gói 2 lớp (Túi nilon vàng + thùng nhựa nắp kín) tới Khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn, bàn giao và ký sổ, lưu hồ sơ.

Vui lòng cung cấp Họ tên
Vui lòng cung cấp Email
Email không hợp lệ
Vui lòng cung cấp Nội dung
Vui lòng cung cấp Mã bảo vệ
Mã bảo vệ không đúng
refresh