[AASMT 2018] Kết quả Hội nghị BCH Hội các Trường KTYH khối Đông Nam Á (AASMT)

18-11-2018 2372

Ngày 09-11/ 11/2018, Hội nghị Ban Chấp Hành Hội AASMT (The 6th AASMT Management Board Meeting) của Hội các trường Kỹ thuật Y học khối Đông Nam Á diễn ra tại Myanmar:

 Ban Chấp Hành Hội các trường Kỹ thuật Y học khối Đông Nam Á tại Hội Nghị

  • Hội nghị đã diễn ra nhiều hoạt động hợp tác giữa các trường của các quốc gia trong khu vực ASEAN và  cả các trường các quốc gia ngoài khu vực:

PGS.TS. Vũ Quang Huy và PGS. Yoshiko Kudo - Đại Học Y Tế và Phúc Lợi Quốc Tế ( International University of Health and Welfare) của Nhật Bản tại Hội Nghị

- Hội nghị Ban Chấp Hành Hội AASMT lần thứ 6 đã chính thức chọn Chủ Nhiệm CLB Hội Các Cơ Sở đào tạo Xét Nghiệm/ kỹ Thuật Y Học Việt Nam, Phó chủ tịch Hội AASMT - PGS.TS Vũ Quang Huy là Chủ Tịch Hội các trường Kỹ thuật Y học khối Đông Nam Á( AASMT) nhiệm kỳ 2018-2020.

PGS.TS Vũ Quang Huy - chính thức là Chủ tịch Hội AASMT nhiệm kỳ 2018-2020