Hội nghị: 53rd Congress of the Japan Association for Clinical Laboratory Science (JCLS) in conjunction with EXPO Japanese Association of Clinical Laboratory Systems (JACLaS) 2021

28-09-2021 167
Hội nghị:  53rd Congress of the Japan Association for Clinical Laboratory Science (JCLS) in conjunction with EXPO Japanese Association of Clinical Laboratory Systems (JACLaS) 2021
 
 

Giám đốc Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học với vai trò Chủ tịch Hội các trường kỹ thuật y học Khối ASEAN và Việt Nam (AASMT) mong muốn không ngừng mở rộng hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kỹ thuật y học và nâng cao chất lượng xét nghiệm của Trường, Việt Nam và cả khu vực.

Chủ đề: "Future roles of clinical laboratories and medical technologies" -Beginning of The Japan Association for Clinical Laboratory science. (Vai trò trong tương lai của xét nghiệm lâm sàng và kỹ thuật y học, do Hiệp Hội khoa học kỹ thuật y học lâm sàng Nhật Bản (JCLS) tổ chức )
 
Thời gian: 8 -10/10/2021.
Trong đó PGS. TS. Vũ Quang Huy báo cáo chuyên đề: Chủ đề nghiên cứu tương lai của Việt Nam trong lĩnh vực kỹ thuật y học
Hình thức live streaming

 
Chương trình chi tiết: đính kèm
 
Các chuyên đề:
1. Chủ đề: Japan's New Clinical Test Technologies in the Field of Infectious Diseases 
Thời gian: 8th October, 2021 (Friday) 13:00~14:50 (JST)
 
2. Chủ đề: Laboratory diagnosis in the era with COVID-19: To promote international exchange 
Thời gian: 9th October, 2021 (Saturday) 14:00~16:00 (JST)
 
3. Chủ đề: Introduction of research and educational activities for MT in ASEAN countries 
Thời gian: 10th October, 2021 (Sunday) 13:00~15:00 (JST)
 
Speaker: PGS.TS.BS. Vũ Quang Huy - Chủ tịch Hội các trường kỹ thuật y học khối ASEAN và Việt Nam với chủ đề Vietnamese Featured Research Topics in Medical Technology và 3 speaker khác từ Nhật, Malaysia, Philippines.
 
Hình thức đăng ký: Quét mã QR