Xét duyệt đề cương nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học đầu tiên tại Việt Nam

03-10-2019 1230

Ngày 30/09/2019 tại Bộ môn Xét nghiệm - Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi xét duyệt đề cương nghiên cứu sinh chuyên ngành Kỹ thuật Xét nghiệm Y học đầu tiên tại Việt Nam.

Tham gia buổi xét duyệt đề cương có sự góp mặt của PGS.TS Vũ Quang Huy - Trưởng Bộ môn Xét nghiệm Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh - Giám đốc Trung tâm Kiểm chuẩn Chất lượng xét nghiệm y học cùng hội đồng xét duyệt đề cương bao gồm:

- PGS.TS Nguyễn Văn Chinh - Trưởng khoa Điều Dưỡng - Kỹ Thuật Y Học Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

- PGS.TS Võ Minh Tuấn - Phó Trưởng Phòng Nghiên Cứu Khoa Học Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

- PGS.TS Nguyễn Ngọc Vinh - Nguyên Giám đốc Trung tâm Kiểm nghiệm dược phẩm Tp. Hồ Chí Minh

- PGS.TS Lâm Vĩnh Niên - Trưởng Bộ môn Sinh Hóa Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh

- TS. Lê Văn Chương - Bộ môn Vi Sinh Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh.

PGS. TS Vũ Quang Huy phát biểu khai mạc buổi xét duyệt đề cương, ông bày tỏ mong muốn đào tạo nguồn nhân lực xét nghiệm có chất lượng theo định hướng Hội nhập quốc tế/khu vực - Nghiên cứu đa ngành/ đa trung tâm.

 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME