THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM THỬ NGHIỆM QUỐC TẾ

17-05-2021 632

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM THỬ NGHIỆM QUỐC TẾ

Kính gửi: Quý Bệnh viện/ Viện/ Trung tâm y tế/Phòng khám đa khoa/ Phòng xét nghiệm

     Căn cứ Quyết định 316/QĐ – TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 – 2025;

     Căn cứ Quyết định 2429/QĐ – BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, tiêu chí 8.15 (*) yêu cầu phòng xét nghiệm tham gia ngoại kiểm (EQA);

    Công văn 1015/KCB – QLCL ngày 27/7/2017 của Cục Quản lý khám chữa bệnh triển khai Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, đặc biệt đôn đốc thực hiện Ngoại kiểm – yêu cầu bắt buộc đối với phòng xét nghiệm để nâng mức chất lượng liên thông.

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt chứng nhận ISO/IEC 17043:2010 lĩnh vực Huyết học, đồng thời Trung tâm đã công bố hồ sơ về Bộ Y tế phân loại trang thiết bị hóa chất sinh phẩm các chương trình ngoại kiểm theo Nghị định số 169/2018/NĐ-CP của Chính phủ, trân trọng thông báo đến Quý đơn vị Chương trình Ngoại kiểm thử nghiệm Quốc tế năm 2021 như sau:

        1. Chương trình phối hợp với RANDOX gồm:

STT TÊN CHƯƠNG TRÌNH ĐẶC ĐIỂM
1 Haematology 5-Part Differentials & Reticulocytes (19 thông số tế bào máu bào gồm 5 thành phần bạch cầu, hồng cầu lưới, và các thành phần còn lại)

- Hb, HCT, MCH, MCHC, MCV, MPV, PCT, PDW, PLT, RBC, RDW-CV, RDW-SD, hồng cầu lưới, WBC, WBC (Bas, Eso, Lym, Mono, Neu)

-  3 x 2 ml.

2 Neonatal Bilirubin

- Direct Bilirubin ( 2.8 – 278 umol/l)/ Total Bilirubin (4.8 – 638 umol/l)

 - 2 x 3 ml

     2. Cách thức tham gia

  • Đăng ký tham gia Ngoại kiểm thông qua tài khoản của Đơn vị tại trang thông tin điện tử: qccump.com. Đăng ký tài khoản nếu chưa có (bắt buộc).
  • Gửi Phiếu đăng ký có ký tên và đóng dấu Thủ trưởng đơn vị về Trung tâm theo đường bưu điện (bắt buộc)
  • Bản scan Phiếu đăng ký gởi qua email: [email protected] (bắt buộc)
  1. Chi phí tham gia (sẽ được thông báo sau)
  2. Thời hạn tham gia
  • Đăng ký: trước 17h00, ngày 30/05/2021.

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:

Trung tâm kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học

Địa chỉ: 131 Nguyễn Chí Thanh, Phường 9, Quận 5, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: (028) 38531058 nhánh 110/ 102/ 109/107

Email: [email protected]                      Website: qccump.com

Trân trọng./.

Thông báo chương trình Ngoại kiểm thử nghiệm Quốc tế

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME