Thông báo chương trình Ngoại kiểm 2023

15-09-2022 3795

 

THÔNG BÁO

CHƯƠNG TRÌNH NGOẠI KIỂM 2023

 

         Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ và Bộ Y tế giao Trung tâm phát triển và cung cấp Ngoại kiểm cho các cơ sở y tế phục vụ công tác nâng cao chất lượng xét nghiệm y học bảo đảm kết quả chính xác, chuẩn hóa, làm cơ sở cho việc liên thông, công nhận kết quả xét nghiệm giữa các cơ sở, đồng thời hội nhập mạng lưới kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm trong khu vực và thế giới. Ngoại kiểm đã là nhiệm vụ bắt buộc đối với các phòng xét nghiệm để nâng cao chất lượng thực hiện liên thông kết quả xét nghiệm theo lộ trình Thủ tướng chính phủ.

        Căn cứ Quyết định 316/QĐ-TTg ngày 27/02/2016 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án tăng cường năng lực hệ thống quản lý chất lượng xét nghiệm y học giai đoạn 2016 – 2025;

       Căn cứ thông tư số 01/2013/TT-BYT ngày 11/01/2013 của Bộ Y tế về việc thực hiện quản lý chất lượng xét nghiệm tại cơ sở khám chữa bệnh;

       Căn cứ Quyết định 2429/QĐ-BYT ngày 12/6/2017 của Bộ Y tế ban hành Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, tiêu chí 8.15 (*) yêu cầu phòng xét nghiệm tham gia ngoại kiểm (EQA);

      Căn cứ Quyết định số 5588/QĐ-BYT ngày 26/11/2019 của Bộ Y tế về việc ban hành nội dung công bố kết quả kiểm tra, đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học áp dụng để thực hiện liên thông;

      Căn cứ Quyết định 161/ QĐ-BYT ngày 17/01/2012 của Bộ Y tế về việc Quy định phân công phụ trách hoạt động chuyên môn kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm của ba Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học;

      Công văn 1015/KCB- QLCL ngày 27/7/2017 của Cục Quản lý Khám chữa bệnh triển khai Tiêu chí đánh giá mức chất lượng phòng xét nghiệm y học, đặc biệt đôn đốc thực hiện ngoại kiểm- yêu cầu bắt buộc đối với phòng xét nghiệm để nâng mức chất lượng liên thông.

        Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học thuộc Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt công nhận ISO/IEC 17043:2010 lĩnh vực Huyết học, chứng nhận ISO 9001:2015, an toàn sinh học cấp II, đồng thời các chương trình đều đã được phân loại và đăng ký lưu hành theo Nghị định 98/2021/NĐ-CP của Chính phủ về Quản lý trang thiết bị y tế.

        Trung tâm đã gửi thông báo Thông báo chương trình Ngoại kiểm 2023 đến Quý đơn vị qua đường bưu điện và email. Quý đơn vị có nhu cầu tham gia Ngoại kiểm vui lòng đăng ký trực tiếp tại trang thông tin điện tử qccump.com.

Trân trọng cảm ơn./.

Thông tin Thông báo Ngoại kiểm 2023:

1. Thông báo chương trình Ngoại kiểm năm 2023

2.TTKC_DHYD_MAU PHIEU DANG KY _ NGOAI KIEM NAM 2023

3. Biểu mẫu hợp đồng ngoại kiểm năm 2023

 

 

 

 

 

Kết thúc thực hiện mẫu EQA
Khóa đào tạo CME