BÁO CÁO NGHIỆM THU CÔNG TRÌNH KHOA HỌC VÀ CÔNG NGHỆ NĂM 2023

03-01-2024 175
Ngày 22/12/2023, tại Hội trường Trung tâm Kiểm chuẩn chất lượng xét nghiệm y học - Đại học Y Dược TPHCM đã diễn ra buổi báo cáo nghiệm thu 2 đề tài cấp cơ sở gồm:
Đề tài 1: Nghiên cứu sản xuất mẫu huyết thanh đông khô và triển khai thử nghiệm chương trình ngoại kiểm viêm gan B và C
Đề tài 2: Nghiên cứu sản xuất sinh phẩm chứa HDL-Cholesterol ứng dụng trong chương trình ngoại kiểm Hóa sinh 15 thông số
Buổi báo cáo nghiệm thu có sự tham dự của của Thầy, Cô. Hội đồng gồm có 5 thành viên:
- PGS.TS. Lâm Vĩnh Niên - Chủ tịch Hội đồng
- TS.BS. Trần Thành Vinh - Ủy viên
- TS.BS. Trương Thiên Phú - Ủy viên
- TS.BS. Võ Nguyên Trung - Ủy viên
- TS. Nguyễn Hoàng Tuyết Minh - Thư kí
Nhóm nghiên cứu đã công bố 4 bài báo đăng trên các tạp chí uy tín trong nước và đào tạo được 2 Thạc sĩ, 1 cử nhân. Sau khi đánh giá và thảo luận hội đồng thống nhất thông qua 2 đề tài nghiên cứu.
Một số hình ảnh tại buổi báo cáo: