Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 4 - Mẫu 2 Công thức máu QCC 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 4 - Mẫu 1 Sinh hóa QCC (15 thông số) 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 4 - Mẫu 2 Sinh hóa QCC (15 thông số) 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 6 - Mẫu 2 Tổng phân tích Nước tiểu QCC (14 thông số) 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 5 - Mẫu 1 Huyết thanh học H. Pylori 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 16 - Mẫu 3 Đông máu 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 19 - Mẫu 3 HbA1c (2 thông số) (Randox) 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 5 - Mẫu 1 Protein hàng tháng 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 9 - Mẫu 1 Dịch não tủy 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 11 - Mẫu 12 Đông máu 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 21 - Mẫu 4 Hemoglobin 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 11 - Mẫu 12 Dấu ấn tim mạch 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 9 - Mẫu 1 HIV, Viêm gan 2024-03-04 2024-03-17
Chu kỳ 9 - Mẫu 1 Định nhóm máu 2024-02-26 2024-03-10
Chu kỳ 7 - Mẫu 1 Soi phân tìm KST Đường ruột 2024-02-26 2024-03-10
Chu kỳ 8 - Mẫu 1 Định tính HPV, Định Genotype HPV, Phát hiện MTB–DNA 2024-02-26 2024-03-10
Chu kỳ 50 - Mẫu 5 Bộ mỡ 2024-02-26 2024-03-10
Chu kỳ 16 - Mẫu 3 Khí máu 2024-02-26 2024-03-10
Chu kỳ 14 - Mẫu 3 Miễn dịch đặc hiệu I 2024-02-26 2024-03-10
Chu kỳ 3 - Mẫu 9 Bilirubin cho trẻ sơ sinh 2024-02-26 2024-03-10
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai