Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 2 - Mẫu 3 Huyết thanh học H. Pylori 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 Huyết thanh học Ký sinh trùng 2021-10-25 2021-11-07
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 Soi phân tìm KST Đường ruột 2021-09-27 2021-10-10
Chu kỳ 4 - Mẫu 3 Phết máu tìm KST Sốt rét 2021-10-04 2021-10-17
Chu kỳ 4 - Mẫu 4 Phết máu tìm KST Sốt rét 2021-10-04 2021-10-17
Chu kỳ 4 - Mẫu 10 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2021-11-15 2021-11-28
Chu kỳ 4 - Mẫu 11 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2021-11-15 2021-11-28
Chu kỳ 4 - Mẫu 12 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2021-11-15 2021-11-28
Chu kỳ 6 - Mẫu 4 Vi sinh lâm sàng (nuôi cấy, định danh vi khuẩn, thực hiện KSĐ) 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 2 - Mẫu 4 Vi sinh nhuộm, soi 2021-11-22 2021-12-05
Chu kỳ 6 - Mẫu 8 Dịch não tủy 2021-10-03 2021-10-17
Chu kỳ 6 - Mẫu 9 Dịch não tủy 2021-11-08 2021-11-21
Chu kỳ 6 - Mẫu 10 Dịch não tủy 2021-12-06 2021-12-19
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai