Đợt   Tên chương trình Ngày bắt đầu   Ngày kết thúc  
Chu kỳ 16 - Mẫu 3 Khí máu 2024-02-26 2024-03-10
Chu kỳ 14 - Mẫu 3 Miễn dịch đặc hiệu I 2024-02-26 2024-03-10
Chu kỳ 3 - Mẫu 9 Bilirubin cho trẻ sơ sinh 2024-02-26 2024-03-10
Chu kỳ 3 - Mẫu 6 Cytokines 2024-02-26 2024-03-10
Chu kỳ 8 - Mẫu 1 Phết máu ngoại biên 2024-02-19 2024-03-03
Chu kỳ 7 - Mẫu 1 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2024-02-19 2024-03-03
Chu kỳ 7 - Mẫu 2 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2024-02-19 2024-03-03
Chu kỳ 7 - Mẫu 3 Huyết thanh học Viêm gan B&C 2024-02-19 2024-03-03
Chu kỳ 4 - Mẫu 3 Tim mạch 2024-02-19 2024-03-03
Chu kỳ 11 - Mẫu 3 BNP 2024-02-19 2024-03-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 9 Syphilis, EBV 2024-02-19 2024-03-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 17 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2024-02-19 2024-03-03
Chu kỳ 12 - Mẫu 18 HIV/ Hepatitis, ToRCH 2024-02-19 2024-03-03
Chu kỳ 18 - Mẫu 12 Công thức máu 2024-02-19 2024-03-04
Chu kỳ 12 - Mẫu 2 Khí máu 2024-02-19 2024-03-03
Chu kỳ 50 - Mẫu 4 Bộ mỡ 2024-02-12 2024-02-25
Chu kỳ 11 - Mẫu 11 Ethanol/Ammonia 2024-02-12 2024-02-25
Chu kỳ 4 - Mẫu 12 Protein hàng tháng 2024-02-05 2024-02-18
Chu kỳ 11 - Mẫu 11 Dấu ấn tim mạch 2024-02-05 2024-02-18
Chu kỳ 8 - Mẫu 12 HIV, Viêm gan 2024-02-05 2024-02-18
Đợt đang triển khai
Đợt đã kết thúc
Đợt sắp triển khai